בית הדין לביקורת משמורת

בית הדין לביקורת משמורת - מתי העובד הזר / האזרח הזר מגיע לדבר עם "שופט" דיין?
ראשית, מי שמוסמך לדון בעניינם של זרים בישראל שנתפסו על ידי משטרת ההגירה על פי חוק נקרא "דיין" שמכהן "בבית הדין לביקורת משמורת לשוהים שאינם כדין". חוק הכניסה לישראל הורה על חובות שונות לרבות סמכות חוקית לדיין בית דין לביקורת משמורת להחליט בענייניהם של עובדים זרים / אזרחים זרים שנעצרו תוך סמכויות שיקול דעת בנושא שחרור ממעצר והוראות שונות לפקידי הרשות.


     חזרה ל->

בפועל חובתה על משטרת ההגירה ו/או נציגי משרד הפנים שעצרו את העובד הזר / האזרח הזר להובילו תוך 4 ימים להופיע בפני דיין "בית הדין לביקורת משמורת" שיבחן את נסיבות מעצרו. דיין זה תפקידו לעיין ולשמוע את כל טענותיו של העובד הזר / האזרח הזר ולהחליט מה יהא בעניין מעצרו, קרי האם ישוחרר האזרח הזר ממעצרו? באיזה תנאים? ובאיזה נימוק?

דיין בית הדין לביקורת משמורת נותן החלטות שונות לרבות הוראות לנציגי משרד הפנים ואחרים לערוך בדיקות נוספות או לפרט בעניין המעצר של האזרח הזר – העובד הזר ככל שהדבר נדרש בנסיבות העניין.

מי הם דייני "בית הדין לביקורת משמורת"?:
1. עו"ד אלעד אזר הדן בבקשות עצורים בכלא מעשיהו ובכלא מיכ"ל בחדרה.
2. עו"ד רותי גרינברג הדנה בבקשות עצורים בכלא מעשיהו ובכלא מיכ"ל בחדרה.
3. עו"ד שרה בן שאול וייס שהדן בבקשות עצורים בכלא מעשיהו.
4. עו"ד דן ליברטי דן בבקשות עצורים בכלא מעשיהו.
5. עו"ד תומר כרמי בבקשות עצורים בכלא קציעות (בדרום).

מה סמכותו של בית הדין לביקורת משמורת על פי החוק?
דייני בתי הדין לביקורת משמורת הינם דיינים מנוסים ביותר ואמינים שטיפלו באלפי מקרים ולא יהיה רחוק מהמציאות לומר כי הללו נתנו החלטות ודנו כמעט בכל סיטואציה של מעצר אפשרית.
לפיכך, למרות הלשון החד משמעית לגבי סמכות דייני בית הדין לביקורת משמורת בחוק וניסיונם, עדיין בפועל ככל דיין או שופט במערכת השיפוטית בישראל – אף הם חשופים לטעויות שונות בהחלטותיהם, בחוסר שימת לב לפרטים שונים או לשיקול דעת שיפוטי מוטעה.

במקרים שונים התקבלו החלטות שניתנו בחוסר סמכות על ידי דייני בית הדין לביקורת משמורת לטובת העובדים הזרים / האזרח הזר והחלטות אלו בוצעו ללא כל ערעור על ידי משרד הפנים, העובד הזר שוחרר - ומי שזכה זכה.

ברם, לעיתים החלטות אלו ניתנו בחוסר סמכות כנגד העובדים הזרים, החלטות אלו שנתקפו על ידי עורכי דין מנוסים בתחום זה זכו לעיתים להצלחה והחלטות בית הדין לביקורת משמורת בוטלו באמצעות בית המשפט לעניינים מנהליים או אפילו זכו לשיקול מחודש לטובה בדעתו של "הממונה לביקורת גבולות" שהוציא לעצור מלכתחילה את צו המעצר וצו ההרחקה מישראל.

חשוב לדעת: אין בסמכות בית הדין לביקורת משמורת לבטל צו גירוש.
בעניין זה טועים רבים וטובים - טעות קשה. חשוב להבין בית הדין לביקורת משמורת אינו מוסמך / יכול לבטל את צו ההרחקה / הגירוש אלא כל סמכותו הינה לדון רק בשחרור העצור ממעצר בהתאם לנסיבות שמונחות בפני בית הדין.

ככל שהעניין נדרש, לאור הסמכות בדין כי דיין בית הדין לביקורת משמורת ידון בשחרור ממעצר של עצור אזרח זר בהתאם לחוק הכניסה לישראל, הרי שבמידה וקרוביו של העצור, העובד הזר / האזרח הזר מעוניינים כי העצור ימשיך לשהות בישראל ולעבוד או לחיות, הרי שהבעיה המרכזית היחידה הפתוחה לטפל כהלכה בעניינו של העצור, האזרח הזר / העובד הזר הינו: ביטול צו ההרחקה / הגירוש שניתן על ידי "הממונה לביקורת הגבולות" כנגד האזרח הזר.

מה התנאים של בית הדין לביקורת משמורת לשחרור בערבות:
חוק הכניסה לישראל קובע שיקולים להם רשאי דיין בית הדין לביקורת משמורת להתייחס על מנת שדעתו תשתכנע כי העובד הזר / האזרח הזר שהובא בפניו יצא מישראל בזמן ולפי התנאים שיקבע בית הדין לביקורת משמורת.
השיקולים לשכנוע את דיין בית הדין לביקורת משמורת לשחרר עצור ממשמורת הינם:
א. שהעובד הזר יעמוד בתנאים לשחרור ממעצר שקבע בית הדין לביקורת משמורת ויעזוב את הארץ לאחר הזמן שיקבע.
ב. ערובה כספית שעומדת בכל סכום לרוב מתחיל 5,000 - 15,000 ₪, הסכום עולה ויורד והוא תלוי בנסיבות.
ג. אין בשחרור העצור - העובד הזר לסכן את הציבור.
ד. יש בידיו דרכון או מסמך נסיעה אחר בתוקף.
ה. המצאת כרטיס טיסה שזמנו נקבע עד לתאריך שנקבע בהחלטה.

א. בית הדין לביקורת משמורת ישחרר את העצור / העובד הזר או האזרח הזר רק אם שוכנע כי העצור יעזוב את ישראל בזמן ולפי החלטת בית הדין לביקורת משמורת.
ב. ערבות כספית: הערבות וגובהה הכספי נובע באופן ישיר מהסיכון המסוים לדעתו של דיין בית הדין לביקורת משמורת בנוגע לקיום התנאים שנקבעו בהחלטה על ידי העצור, העובד הזר.
הערבות הכספית ניתנת בצורת ערבות בנקאית לטובת משרד הפנים, בית הדין לביקורת משמורת מורה כי באם לא יעזוב העצור קרי העובד הזר או האזרח הזר את ישראל בהתאם לזמן שנקבע בהחלטת בית הדין לביקורת משמורת, הרי שהכסף יחולט על ידי משרד הפנים.
ג. כמובן שבית הדין לביקורת משמורת שוקל באם בהחלטתו לשחרור העצור כמובן שיקולים ביטחוניים שונים ובמיוחד באם יש התנגדות ביטחונית של השב"כ או רשויות ביטחון אחרות לרבות משטרת ישראל לשחרור העובד הזר / האזרח הזר.
ד. עובד זר או אזרח זר לא יכולים לעזוב את ישראל ללא מסמך נסיעה או דרכון לפיכך בית הדין לביקורת משמורת מחייב כי הללו יהיו בידיהם לפני שחרורו של העובד הזר / האזרח הזר ממעצר.
ה. עובד זר / אזרח זר שנקבע כי ישוחררו ממעצר חייבים להוכיח לבית הדין לביקורת כי יעזבו את ישראל בהתאם לצו הגירוש שהוצאה להם, לפיכך בכדי לתמוך זאת מחויב העובד הזר / האזרח הזר להמציא כרטיס טיסה בתוקף ולהציגו בפני משרד הפנים בטרם ישוחרר ממעצר.

לחץ כאן – להעתק דוגמת החלטת ערבות של בית הדין לביקורת משמורת
לחץ כאן – להעתק ערבות הניתנת לטובת משרד הפנים
 

האם ישנם שקולים נוספים לשחרור ממעצר של עובד זר / אזרח זר?
בית הדין לביקורת משמורת או "הממונה לביקורת גבולות" שוקלים את כל הטיעונים המובאים בפניהם ומחליטים בהתאם.
מעצם העניין מדובר כמובן בבני אדם, מכיוון שכך הוא המצב נסיבותיו של אדם / עובד זר או אזרח זר שונות ממקרה למקרה:
א. עובד זר זה יש חובות נגד מעסיק שלא שילם לו את שכרו במלואו והפיצויים המגיעים לו על פי דין.
ב. לפלוני יש ילדים בישראל.
ג. אלמוני נשוי לישראלית.
ד. גברת זו ידועה בציבור לאזרח ישראלי.
ה. אדון זה חולה במחלה קשה ומטופל בישראל
ו. העובד הזר נעצר שלא כדין, פלוני אינו מבין ו/או דובר את השפה העברית ומעצרו נעשה שלא כדין.
הנסיבות רבות ומגוונות, שונות ואף לעיתים משונות ומספרם כמספר האנשים העצורים.

האם רק "בית הדין לביקורת משמורת" מוסמך לשחרר ממעצר אזרח זר / עובד זר?
לא. המוסמכים להורות על שחרורו של עובד זר הינם:
א. הממונה לביקורת הגבולות – משרד הפנים.
ב. בית הדין לביקורת משמורת.
ג. בית המשפט לעניינים מנהליים (מחוזי) ובג"צ (עליון) בהתאם לנסיבות המקרה.

א. נציגי משרד הפנים לרבות "הממונה לביקורת גבולות" השואב סמכותו משר הפנים דנים בעניינו של העובד הזר / האזרח הזר הם אלו הראשונים שמחליטים ורשאים לקבוע על מעצרו של העובד הזר / האזרח הזר או לחילופין להורות בכל זמן על שחרורו בערבות ו/או לבקש תנאים אחרים ככל שיראה בפניהם לצורך שחרורו של העובד הזר / האזרח הזר.
ב. בית הדין לביקורת משמורת כפי שפורט בהרחבה לעיל.
ג. בית המשפט לעניינים מינהלים מוסמך רשאי לקבוע שחרור בערובה של כל אזרח זר ולהעמיד כל תנאי שיראה לשופט מתאים בנסיבות העניין.

בית המשפט לעניינים מנהליים דן הן בערעורים על החלטות בית הדין לביקורת משמורת והן בעתירות מנהליות כנגד החלטות משרד הפנים / "הממונה לביקורת הגבולות".

 |  ראשי |  אודות המשרד  |  מאמרים ופסקי דין  |  קישורים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
עורך דין הוצאה לפועל, הסדרת אזרחות ישראלית-משרד עורכי דין- angel-law.co.il © כל הזכויות שמורות
דוד אנגל, משרד עורכי דין כתובתינו: רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 מגדל תדהר רוגובין קומה 16 טלפון: 03-7513874 פקס: 03-6131616 נייד: 054-2433090
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל