בקשה החייב לצו תשלומים

חייב אשר אין ביכולתו לשלם את החוב במלואו או ע"פ השעורים שנקבעו ע"י ראש ההוצאה לפועל יגיש תוך 20 יום ממועד המצאת האזהרה, בקשה לתשלום החוב שנגדו במועדים ובשעורים שיציע בהתאם ליכולתו

חשוב לציין כי במקרים של חוב מזונות של החייב לבן זוגו או לילדו לא תחול הוראה זו.


     חזרה ל->

לבקשה זו יצורפו המסמכים הבאים:
 
1. הצהרה מנומקת אודות מצבו הכלכלי של החייב ויכולתו לשלם את החוב.

   * הנכסים, ההכנסות והחובות של החייב, בן זוגו, ילדיו הקטינים והבוגרים.

   * חברות שבשליטתו או כל תאגיד אחר אשר בשליטת החייב, בן זוגו וילדיו.

   * פרטי חשבונות הבנק של החייב, בן זוגו הגר עמו וילדיו.

2. כתב ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע ומסמכים על נכסיו ומקורות  הכנסותיו של החייב כולל בנקים וגופים ציבוריים. בקשה שתוגש ללא המסמכים האלו לא תתקבל ע"י לשכת ההוצאה לפועל.

חשוב לציין כי לאחר הגשת הבקשה למתן צו תשלומים ישלם החייב את החוב הפסוק במועדים ובשעורים שהציע וזאת עד להחלטת ראש ההוצאה לפועל. כל תשלום לא יפחת מסך של 100 ש"ח

בקשה לשינוי צו תשלומים:
חייב שניתן לגביו צו תשלומים רשאי להגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה לשינוי צו תשלומים אם חל שינוי ביכולתו לשלם את החוב בתשלומים שנקבעו בהחלט ההראשונה.

 |  ראשי |  אודות המשרד  |  מאמרים ופסקי דין  |  קישורים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
עורך דין הוצאה לפועל, הסדרת אזרחות ישראלית-משרד עורכי דין- angel-law.co.il © כל הזכויות שמורות
דוד אנגל, משרד עורכי דין כתובתינו: רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 מגדל תדהר רוגובין קומה 16 טלפון: 03-7513874 פקס: 03-6131616 נייד: 054-2433090
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל