שחרור מהיר של זרים ממעצרים
מעצר של זרים בישראל ללא כל אשרה או ויזה כדין בישראל (תיירים, עובדים זרים)
בישראל, זרים המעוניינים להיכנס לישראל מחויבים לקבל אשרה / ויזה כדין. האשרה / ויזה הניתנת לאזרח זר הנכנס לישראל מציינת בחובה את סוג האשרה ואף את משך זמן שהייתו המותרת של האזרח הזר הנכנס לישראל, למעט מיקרים בהם מדובר באזרחות ישראלית שלגביה אין כל הגבלות זמן.

יצוין כי ישנם אשרות מסוגים שונים, אולם כל אשרה נושאת תניות שונות שבאם הללו הפסיקו להתקיים האשרה פוקעת מאליה והאזרח הזר שוהה באופן בלתי חוקי בישראל. כדוגמה למקרים אלו הינם העובדים הזרים, כל עובד זר המעוניין להיכנס לישראל ולעבוד מקבל אשרה מתאימה מאת משרד הפנים, ללא כל קשר לענף המומחיות הספציפי שלו.

האישור שניתן מאת משרד הפנים נותן לעובד אשרת עבודה חוקית לתקופה קצובה מראש אצל אותו מעסיק בין אם זה מעסיק פרטי או חברת כוח אדם. אולם במידה והעובד אינו מעוניין להמשיך לעבוד אצל אותו מעסיק או מעוניין לעבוד אצל מעסיק ככל שיבחר, עליו לקבל אשרה חדשה מאת משרד הפנים המאשרת כי העובד הזר רשאי אצל אותו מעסיק ככל שיהיה לתקופה קצובה מראש.

אולם, באם העובד הזר לא פנה למשרד הפנים לקבל אשרת עבודה מתאימה ואישור העסקתו הסתיים הרי שהעובד הזר שוהה בישראל באופן בלתי חוקי וחשוף למעצר.ישראל, ככל מדינה מודרנית יש רשות האוכפת את האיסור על שהייה בלתי חוקית בישראל כנגד כלל העובדים זרים או האזרחים הזרים השוהים בישראל באופן בלתי חוקי ולפיכך הוקמה משטרת ההגירה.

משטרת ההגירה מקפידה על מעצר עובדים זרים שנמצאים ללא כל אשרה / ויזה בישראל חוקית, ומיד פועלת לאחר המעצר לגרש את האזרח הזר באופן מיידי בחזרה למדינתו.
 
רגע, מה ההליך שעוברים עובדים זרים או אזרחים זרים שנעצרו?
 איך אפשר לעצור גירוש של עובד זר ו/או אזרח זר מישראל – ומה אני צריך לעשות בכדי לבטל או לעכב את צו הגירוש
איך אפשר לעצור גירוש של עובד זר ו/או אזרח זר מישראל – ומה אני צריך לעשות בכדי לבטל או לעכב את צו הגירוש איך אפשר לעצור גירוש של עובד זר ו/או אזרח זר מישראל – ומה אני צריך לעשות בכדי לבטל או לעכב את צו הגירוש

התשובה: לפנות לכותב מאמר זה. וברצינות – הנפגע צריך להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים - יפה שעה אחת קודם, "שאין לך מקום ואין לך אדם שאין לו שעה" להיות מגורש על ידי מנהלת ההגירה כמובן.
אני מעוניין להגיש עתירה נגד צו המעצר וצו ההרחקה /הגירוש של "הממונה לביקורת גבולות" - חשוב להבין, כנגד החלטתו הסופית של "הממונה לביקורת הגבולות" לגבי צו ההרחקה / צו הגירוש מישראל שהוצא לעובד הזר בניגוד לדין או כל החלטה אחרת אפשר להגיש רק עתירה מנהלית ולא ערעור.


ראה מידע נוסף     
 מתי העובד הזר / האזרח הזר שנעצר על ידי מנהלת ההגירה מגיע לדבר עם "שופט" דיין?
מתי העובד הזר / האזרח הזר שנעצר על ידי מנהלת ההגירה מגיע לדבר עם "שופט" דיין? מתי העובד הזר / האזרח הזר שנעצר על ידי מנהלת ההגירה מגיע לדבר עם "שופט" דיין?

בית הדין לביקורת משמורת - ראשית, מי שמוסמך לדון בעניינם של זרים בישראל שנתפסו על ידי מנהלת ההגירה על פי חוק הינו "בבית הדין לביקורת משמורת לשוהים שאינם כדין" ובו מכהנים דיינים.

חוק הכניסה לישראל
חוק הכניסה לישראל, התשי"ב -   1952 - מציין את סמכותו החוקית של דיין בית דין לביקורת משמורת להחליט בענייניהם של עובדים זרים / אזרחים זרים שנעצרו תוך מתן סמכויות שיקול דעת בנושא שחרור ממעצר ובפועל בית הדין לביקורת משמורת מבקש ו/או מודיע ו/או מחלק הוראות שונות לפקידי הרשות.


ראה מידע נוסף     
 שימוע לעובד הזר או האזרח הזר אחר מעצר / עיכוב
שימוע לעובד הזר או האזרח הזר אחר מעצר / עיכוב שימוע לעובד הזר או האזרח הזר אחר מעצר / עיכוב

עובד זר או אזרח זר שנעצר על ידי משטרת ההגירה (חשוב להבין, כי ההגדרה החוקית והמשפטית של עיכוב עובד זר או אזרח זר או מעצר של עובד זר או אזרח זר חשובה ויש לה השלכות משפטיות רבות לעורכי דין העוסקים בנושא אך זו אינה רלוונטית להסבר בסיסי זה) בגין חשד לשהייה בלתי חוקית או טענה דומה, עובר בדרך כלל (חובה זו המוטלת על משרד הפנים – "הממונה לביקורת גבולות" ושוב יש לה השלכות משפטיות רבות) מיד בסמוך למעצרו "שימוע" שנערך בכתב על ידי נציגי משרד הפנים.


ראה מידע נוסף     
 חלום יעקב-המיתון והאבטלה מרימים ראש?
חלום יעקב-המיתון והאבטלה מרימים ראש? חלום יעקב-המיתון והאבטלה מרימים ראש?
המיתון והאבטלה מרימים ראש? רשות ההגירה ממהרת להיערך בהתאם ולגרש עובדים זרים.
זו שעתו של האיש שכמעט היה מפכ"ל ונערך כעת לפקד על המבצע. פליטים סודנים לא יוכלו לצפות לרחמים: הם "מסתננים". יש גבול, וקוראים לו יעקב גנות. המחסום הלאומי במפגן כוח.

פורסם ע"י ורד קלנר - גלובס 01/01/2009

ראה מידע נוסף     
 החלטת "הממונה לביקורת גבולות"
החלטת "הממונה לביקורת גבולות" החלטת "הממונה לביקורת גבולות"

נציגי משרד הפנים השונים קרי "הממונה לביקורת גבולות" מגיעים להחלטה מה יהא על העצור ומה יהיה בגורלו.
לאחר שהוחלט על ידי נציגי הרשות כי העובד הזר או האזרח הזר נמצא לדעתם בישראל באופן בלתי חוקי ודינו מעצר וגירוש מישראל, עולה החלטתם על הכתב, לרבות הוצאה לאזרח הזר / העובד הזר צו גירוש רשמי מישראל המכונה על ידם בלשון נקייה "צו הרחקה". את החלטת המעצר (צו המעצר) והגירוש (צו ההרחקה) נותן "הממונה לביקורת גבולות" - נציג משרד הפנים.


ראה מידע נוסף     
 בית הדין לביקורת משמורת
בית הדין לביקורת משמורת בית הדין לביקורת משמורת

בית הדין לביקורת משמורת - מתי העובד הזר / האזרח הזר מגיע לדבר עם "שופט" דיין?
ראשית, מי שמוסמך לדון בעניינם של זרים בישראל שנתפסו על ידי משטרת ההגירה על פי חוק נקרא "דיין" שמכהן "בבית הדין לביקורת משמורת לשוהים שאינם כדין". חוק הכניסה לישראל הורה על חובות שונות לרבות סמכות חוקית לדיין בית דין לביקורת משמורת להחליט בענייניהם של עובדים זרים / אזרחים זרים שנעצרו תוך סמכויות שיקול דעת בנושא שחרור ממעצר והוראות שונות לפקידי הרשות.


ראה מידע נוסף     
 ערעור על החלטת בית הדין או הגשת עתירה לבית המשפט
ערעור על החלטת בית הדין או הגשת עתירה לבית המשפט ערעור על החלטת בית הדין או הגשת עתירה לבית המשפט

אני מעוניין להגיש ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת
ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת: הערעור בפני ביקורת שיפוטית של בית הדין לביקורת משמורת הינו זכות אלמנטארית שפתוחה בפני כל מי שחושב כי הוא נפגע מהחלטת בית הדין לביקורת משמורת, לפיכך כל המעוניין זכאי להגיש על ההחלטה ערעור בדין לבית המשפט לעניינים מנהליים.
הערעור כמובן כפוף לסדרי הדין והשיקולים המנהליים.

חשוב לדעת, לעיתים מערער פוגע בעניינו כאשר מחליט להגיש ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת ובפועל המערער אינו מבין ואינו יודע דבר על מהות הליך הערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.


ראה מידע נוסף     
 מידע על עובדים זרים או אזרחים זרים שנעצרו
מידע על עובדים זרים או אזרחים זרים שנעצרו מידע על עובדים זרים או אזרחים זרים שנעצרו

מספר הטלפון של מרכז המידע של משטרת ההגירה: 08-9189444.
חשוב להבין כי ישנם מספר מתקני כליאה שונים בהם משתמשת משטרת ההגירה וכל עצור כמובן יש מספר עצור / מוחזק. לפיכך כדאי מאוד לברר באיזה מתקן העצור נמצא, כיצד להגיע אליו והחשוב ביותר מה מספרו של העצור במתקן הכליאה שזהו בעצם אופן זיהויו.


ראה מידע נוסף     

 |  ראשי |  אודות המשרד  |  מאמרים ופסקי דין  |  קישורים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
עורך דין הוצאה לפועל, הסדרת אזרחות ישראלית-משרד עורכי דין- angel-law.co.il © כל הזכויות שמורות
דוד אנגל, משרד עורכי דין כתובתינו: רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 מגדל תדהר רוגובין קומה 16 טלפון: 03-7513874 פקס: 03-6131616 נייד: 054-2433090
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל